Rantsoenefficiëntie

Optimale voerbenutting voor een goed financieel resultaat

Met de afschaffing van het melkquotum en de verwachting dat de melkproductie daardoor de komende jaren toeneemt, wordt een efficiëntie omzetting van voer naar melk nog belangrijker. Rantsoenefficiëntie (R€)  is het kengetal om de voerbenutting te bepalen. Rantsoenefficiëntie geeft weer hoeveel melk uw koeien produceren uit één kilogram droge stof voer. Hoe meer melk uit één kilogram droge stof, hoe hoger de rantsoenefficiëntie. In de praktijk varieert dit kengetal van 1,1 tot 1,7. 

Koeien die het voer beter benutten produceren efficiënter. Een optimale voerbenutting is de basis voor goede financiële resultaten. 

Deze module rekent in vijf simpele stappen uit wat de rantsoenefficiëntie op uw bedrijf is én wat uw financiële voordeel is bij een verhoging van 0,1 rantsoenefficiëntie. De rekenmodule is een hulpmiddel om u inzicht te geven en zo te helpen bij het verbeteren van de prestatie van uw bedrijf. Aan de uitkomsten van de rekenmodule kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Stap 1: Voergegevens/dag

  Totaal Kg/dag ds% Totaal Ds
Basisrantsoen*    
Restvoer* -  
Netto totaal (gevoerd) * x =
Krachtvoer aanvullend** x 88 =
Totaal gevoerd*    
Aantal koeien (vretend)*    
Opname per koe per dag (kg)*